Časopis Kid’s Planet
Opis
Delom prihoda od prodaje časopisa Kid's Planet, preduzeće Media Planet pomaže neku od ustanova koje se bave decom. Do sada sarađivali smo sa Malom domskom zajednicom u ustanovi za decu i mlade „Hristina Markišić“ iz Aleksinca i Centrom za socijalno preventivne aktivnosti GriG iz Beograda.
Više informacija
Kliknite ovde i pogledajte našu trenutnu ponudu Kids planet časopisa.
related projects
  • Slikovnice za decu
  • Glina za modelovanje vrhunskog kvaliteta
  • Life+ je namenjen svima onima koji žele da iskoriste mogućnost povoljnije kupovine usluga i posebno kupovine karata u pozorištima.
  • Kamičkove kreativne radionice će kod Vašeg deteta razviti kreativnost i radoznalost, pojačati koncentarciju i moć zapažanja, razviti umetničke veštine i omogućiti detetu da nauči da iznese sopstvene ideje.

LEAVE A COMMENT

Media Planet by Digitizer