Časopis Life+
Opis
Life+ je namenjen svima onima koji žele da iskoriste mogućnost povoljnije kupovine usluga. Beneficije koje on pruža se ogledaju kroz povlašćene cene naših partnera.
Više informacija
Kliknite ovde i dođite do ekskluzivnih popusta.
related projects
  • Časopis je zabavno edukativnog karaktera. Deci nudimo zanimljive teme iz njihove svakodnevice u kombinaciji sa zanimljivim i edukativnim sadržajima.
  • Slikovnice za decu
  • Glina za modelovanje vrhunskog kvaliteta
  • Kamičkove kreativne radionice će kod Vašeg deteta razviti kreativnost i radoznalost, pojačati koncentarciju i moć zapažanja, razviti umetničke veštine i omogućiti detetu da nauči da iznese sopstvene ideje.
Media Planet by Digitizer